Zwyczaje zapustne „chodzenie z kozą” na Kujawach

HISTORIA

 

„Chodzenie z kozą” to zwyczaj praktykowany do dziś na Kujawach, dawniej także na Pałukach i w Wielkopolsce, w ostatnie dni karnawału, czyli zapusty. Obrzęd ten, o przedchrześcijańskiej genezie, związany był z magią wegetacyjną i płodnościową. Podobnie jak kolędowanie okresu Bożego Narodzenia, wywodzi się z pogańskich świąt przełomu zimy i lata oraz Starego i Nowego Roku. Tradycyjnie uczestnikami zwyczaju byli mężczyźni, którzy w przebraniach i z maszkarami zwierzęcymi w rękach wędrowali od domu do domu. Maszkary symbolizowały siły wegetacyjne i spełniały funkcje magiczne – ich obecność miała pobudzić przyrodę i spowodować szybkie nadejście wiosny. Dawniej pochody kończyły się zabawą podkoziołkową w karczmie. W jej trakcie panny wykupywały tańce z wybranymi chłopcami rzucając monety pod koziołka – figurkę wystruganą z drewna, buraka cukrowego lub brukwi.

Najważniejszą postacią zwierzęcą zapustnych korowodów była i jest koza. Od niej na Kujawach wzięła się nazwa całej grupy przebierańców, chociaż w pochodzie uczestniczyły również inne maszkary, np niedźwiedź, koń i bocian. Z kozą, jako postacią pierwszoplanową, odgrywano niegdyś scenki – „sprzedawano” ją domownikom, „leczono” uderzeniami kija lub pojąc alkoholem, gdy ta przewracała się na ziemię. Upadek zwierzęcia i jego „śmierć” symbolizowała nadejście zimy, natomiast jej „powrót do życia” wiosenne odrodzenie przyrody. Koza była też bohaterką wykrzykiwanych rymowanek, które zaklinały urodzaj: Gdzie koza chodzi, tam się żytko rodzi, kędy jej tropy, powstają kopy.

Maszkarom zwierzęcym towarzyszyły również inne przebrane postacie: żołnierz, Żyd, kominiarz, druciarz, a także diabeł i śmierć. Ze względu na to, że kolędnikami byli wyłącznie mężczyźni, to oni wcielali się w postać Panny Młodej, Cyganki, baby.

Wegetacyjny i płodnościowy sens całego obrzędu był podkreślony symbolicznie przez materiały, z których wykonywano stroje, takie jak słoma, futro, grochowiny. Ważną rolę odgrywał też gesty: dziobnięcie bociana, „atak” kozy, pomazanie sadzą przez kominiarza oraz dźwięk: hałas dzwonków, który miał odegnać złe moce i proste melodie grane np. na harmonii Odwiedziny przebierańców, zapowiadające oczekiwane nadejście wiosny, były swoistym „darem” dla mieszkańców wsi. Aby obrzęd przyniósł oczekiwany skutek należało, zgodnie z obowiązującym w kulturze ludowej przekonaniem, zapłacić za ten dar pieniędzmi, jedzeniem lub alkoholem.

Film „Podkoziołek na Kujawach”
(fragmenty), 1965,
realizacja: B. Boebel,
Z. Zgierun (MET)
Fotografia czarno-biała przedstawiająca pozującą do fotografii grupę przebierańców zapustnych. Wśród nich dwoje mężczyzn z instrumentami; trąbką i akordeonem, a także postacie przebrane za bociana i konia. W tle budynek z cegły.

1

Maszkary zapustne, okolice Żnina, Pałuki, ok. 1930


Fotografia czarno-biała. Szóstka przebranych osób pozuje do zdjęcia na podwórzu gospodarskim. Po lewej stronie widoczne snopki ze słomą, w tle budynek gospodarczy i wisząca na nim drewniana drabina. Wśród postaci znajduje się osoba przebrana za kozła. Dwoje mężczyzn trzyma w dłoniach instrumenty muzyczne.

2

Maszkary zapustne z Jacewa, Kujawy, ok. 1930


Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawiający figurkę podkoziołka postawioną na białym talerzyku.

3

Figurka podkoziołka z buraka cukrowego, ok. 1930


Fotografia w kolorze przedstawiająca wyrzeźbioną z drewna figurkę przypominającego czarnego kozła.

4

Figurka podkoziołka, wyk. W. Czubachowski, Ciencisko, 1954, fot. M. Kosicki


Fotografia czarno-biała. Widok na grupę przebierańców pozujących do zdjęcia na tle rzeki. Wśród nich dostrzec można między innymi postacie diabła, kozła, niedźwiedzia czy bociana. Trzy osoby trzymają w dłoniach instrumenty muzyczne; trąbkę, akordeon i bęben.

5

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Na zdjęciu widoczna czwórka przebierańców zapustnych. Od lewej strony: mężczyzna w kaszkiecie, kozioł, kobieta i mężczyzna w kapeluszu. Kozioł trzymany jest przez kobietę na łańcuchu. W tle widoczny zbiornik wodny.

6

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała przedstawiająca dwójkę przebierańców, diabła i bociana w pomieszczeniu kuchennym w starym typie.

7

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Duża grupa osób w zapustnych przebraniach pozuje do zdjęcia na podwórzu gospodarskim. Wśród nich wyróżnić można; kominiarza i kozła. Postać kozła jest jednocześnie pojona za pomocą wiadra przez stojącego obok mężczyznę i dojona przez postać przebraną za kobietę, która kuca po jego drugiej stronie z metalowym wiadrem. W tle widać budynki z cegły.

8

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Widok na trójkę przebierańców zapustnych. Postać diabła godzi prowizorycznymi widłami kozła, temu przygląda się stojąca obok postać o cechach kobiecych. Po prawej stronie widoczny fragment przebrania za bociana. W tle widoczny drewniany płot i wiejska zabudowa mieszkalna, wykonana w większości także z elementów drewnianych. Obok przebierańców leży duża sterta gałęzi i chrustu.

9

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawiający przebierańców zapustnych z elegancko ubraną kobietą i dziećmi. Najprawdopodobniej między nimi toczy się rozmowa. W tle widoczne są zabudowania gospodarskie z czerwonej cegły a także budynek mieszkalny.

10

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała przedstawiająca bawiących się przebierańców. Na pierwszym planie tańcząca para, na dalszych widoczni grajkowie, biegające dzieci i inni uczestnicy zabawy. W tle widać wiejskie zabudowania mieszkalne.

11

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Widok na trójkę przebierańców podczas psot. Nad leżącą postacią niedźwiedzia pochyla się diabeł z widłami, obok stoi mężczyzna wa kapeluszu i płaszczu. Na dalszym planie widoczni obserwatorzy stojący w drzwiach budynku mieszkalnego.

12

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Grupa przebierańców wychodzi z budynku mieszkalnego, jeden z nich trzyma w dłoniach kosz. Po lewej stronie stoi uśmiechnięta kobieta. Po prawej stronie widoczna trójka dzieci przyglądająca się całej sytuacji.

13

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno – biała. Kadr na kroczących po wiejskiej drodze przebierańców i idącego przed nimi małego chłopca. Wśród przebranych osób dostrzec można postać diabła i kozła, a także dwóch mężczyzn z instrumentami; bębnem i akordeonem. W tle widać zabudowę mieszkalną i wysoki, drewniany płot.

14

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała przedstawiająca wsiadających do drewnianego wozu przebierańców. W tle widoczne pola uprawne.

15

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała przedstawiająca korowód przebierańców idących drogą. Na ich czele widoczny kominiarz i dwie osoby przebrane za parę młodą, mężczyzna gra na akordeonie. Dookoła leży śnieg, w tle widoczne budynki mieszkalne.

16

Markowice, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawia idących drogą przebierańców. Rozpoznawalne postacie to niedźwiedź, para młoda i kozioł. Wśród nich znajduje się także osoba grająca na akordeonie. W tle widać budynki wiejskie i latarnie uliczne.

17

Szymborze, 1963, fot. B. Horbaczewski


18

Szymborze, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawia idących drogą przebierańców. Rozpoznawalne postacie to niedźwiedź, para młoda i kozioł. Wśród nich znajduje się także osoba grająca na akordeonie. W tle widać budynki wiejskie i latarnie uliczne.

19

Szymborze, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Zima, grupa przebranych osób jedzie drewnianym wozem zaprzęgniętym w dwa konie, najprawdopodobniej siwka i karego. W tle widać zabudowania mieszkalne, lampy uliczne i wieżę kościoła.

20

Śmiłowice, 1969, fot. A. Grodzicki


Fotografia czarno-biała przedstawiająca grupę przebranych osób idących ośnieżonym mostkiem. Na czele korowodu widoczny kozioł, w tle widać osobę grającą na akordeonie. Na dalszych planach dostrzec można także budynki, przechodniów i drzewa.

21

Mątwy, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Po ośnieżonym mostku kroczy czwórka przebierańców. Na pierwszym planie widoczny po lewej niedźwiedź, a obok niego mężczyzna w kapeluszu i masce, trzymający w ręku tamburyn. W tle zauważyć można liczne drzewa.

22

Mątwy, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Dwójka przebranych osób idzie po drodze z kostki. Mężczyzna po lewej ubrany jest w kapelusz i długą kamizelkę, a w dłoni niesie tamburyn. Osoba obok przebrana jest za niedźwiedzia. W tle widać domy.

23

Mątwy, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno biała. Grupa przebranych osób stoi pod oknem tradycyjnego domu.

24

Kłotno, 1970, fot. Z. Pietrzykowska


Fotografia czarno- biała, na której widać pozujące do zdjęcia dwie przebrane osoby. W tle widać murowany płot, drogę, samochód i innych przebierańców.

25

Straszewo, 1971, fot. A. Grodzicki


Fotografia czarno-biała. Trzy przebrane na biało osoby pozują na drodze do zdjęcia. Za nimi widoczna droga i jasne auto.

26

Straszewo, 1971, fot. A. Grodzicki


Fotografia czarno-biała. Grupa przebranych osób pozuje do fotografii na tle tradycyjnego domu, którego ściany są bielone a dach został wykonany z strzechy.

27

Żarowo, 1961, fot. A. Grodzicki


27

Mątwy, 1963, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawia poruszających się po drodze przebierańców, wśród których dostrzec można postać kozła i konia. Dwie pozostałe osoby mają na twarzach maski. W tle widoczne pola uprawne.

28

Grupa ze Świętosławia, 1966,
fot. Z. Pietrzykowska


Fotografia czarno-biała. Dwójka przebierańców pozuje do zdjęcia na wiejskiej drodze. Osoba po lewej ubrana w spódnicę i marynarkę, a na głowie ma maskę i chustę. Osoba po prawej ubrana jest natomiast w kożuch, a na jej głowie znajduje się maska i kapelusz. W tle widoczne drzewa i pola uprawne.

29

Grupa ze Świętosławia, 1966,
fot. Z. Pietrzykowska


Fotografia czarno-biała przedstawiająca sześć przebranych osób pozujących do zdjęcia na drodze. Wśród przebrań zauważyć można diabła i dwa kozły. W tle widoczne drzewa i zabudowania.

30

Grupa ze Świętosławia, 1966,
fot. Z. Pietrzykowska


Fotografia czarno-biała. Widok na grupę przebranych osób, najprawdopodobniej zimową porą. Wśród nich znajdują się dwa kozły, diabeł i trójka osób grających na instrumentach. W tle widoczne drzewa i zabudowania.

31

Grupa z Kruszyna, 1985, fot. J. Święch


Fotografia czarno-biała przedstawiająca dwójkę przebranych dzieci. Dziecko po lewej ubrane zostało w białą koszulę, na głowie ma czapkę, na twarzy domalowane wąsy a w dłoniach trzyma kukłę przypominającą końską głowę. Dziecko obok ma głowie ma najprawdopodobniej perukę i owinięte zostało chustami.

32

Przebierańcy z Kruszynka, 1989, fot. J. Święch


Fotografia czarno-biała przedstawiająca grupę przebranych osób podczas zabawy. Przebierańcy znajdują się na drodze, dookoła leży śnieg a w tle widoczne są zabudowania.

33

Świętosław, 1985, fot. J. Sieraczkiewicz


Fotografia czarno-biała. Kadr na grupę przebranych osób. Na pierwszym planie, po lewej stronie najprawdopodobniej osoba przebrana za diabła. Po prawej natomiast osoba w masce przypominającej prosię. W tle widoczne pola i pokrywające je warstwy śniegu.

34

Smólsk, 1985, fot. J. Sieraczkiewicz


Fotografia czarno-biała. Widok na odjeżdżający ośnieżoną drogą traktor z drewniano-metalową przyczepką, na której znajduję się grupa różnorako przebranych osób. W tle widoczne są zabudowania.

35

Kruszyn, 1985, fot. J. Sieraczkiewicz


Fotografia czarno-biała. Grupa dzieci w różnym wieku przebrana za rozmaite postacie pozuje do fotografii. Wśród nich można rozpoznać diabła i kozła. W tle widoczne murowane ogrodzenie i metalowa brama.

36

Grupa dziecięca z Kruszynka,
1989, fot. J. Święch


Fotografia czarno-biała. Grupa przebranych w różnorakie stroje osób porusza się ośnieżoną drogą. Wśród przebranych postaci zauważyć da się kozły i diabła. Jedna z osób gra także na akordeonie. Za nimi widoczne są zabudowania i drzewa.

36

Kruszyn, 1985, fot. J. Sieraczkiewicz


Fotografia czarno-biała przedstawiająca pozującą do zdjęcia dużą liczbę osób, z których część przebrana jest w różnorakie stroje a pozostali ubrani są w stroje codzienne. W tle widoczna elewacja budynku.

37

Kruszyn, spotkanie kolędników
z mieszkańcami wsi w budynku
dawnej remizy strażackiej,
1966, fot. S. Rogalski


Fotografia czarno-biała. Widok na dwójkę przebierańców pozujących do zdjęcia z kukłą. Po lewej stronie najprawdopodobniej osoba przebrana za mikołaja. Mężczyzna obok ma na głowie kapelusz. W tle widoczni inni przebierańcy a także ośnieżone pola uprawne.

38

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Grupa przebranych osób stoi przed domem z cegły. Wśród przebranych są; bocian, kominiarz i trzy osoby zinstrumentami muzycznymi. W tle widać ośnieżony krajobraz i drzewa.

39

Słomkowo, 1978, fot. A. Grodzicki


Fotografia czarno-biała. Zbliżenie na dwójkę przebranych osób. Po lewej widoczna postać bociana, obok postać ubrana w kapelusz, kwiecistą kurtkę i spodnie w kratę. W tle widoczne inne osoby przebrane, drewniany płot, dom z cegły i śnieg.

40

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


Fotografia czarno-biała. Widok na przebierańców. W centralnej części fotografii znajduję się postać kozła, która dojona jest przez osobę z chustą na głowie. Po jego drugiej stronie stoi mężczyzna w kapeluszu oraz postać panny młodej. Za nimi krajobraz pokryty śniegiem i inni przebrani uczestnicy.

41

Ciencisko, 1961, fot. B. Horbaczewski


42

Kłotno, 1970, fot. Z. Pietrzykowska