Zwyczaje zapustne „chodzenie z kozą” na Kujawach

WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

„Chodzenie z kozą” to zwyczaj praktykowany do dziś na Kujawach, dawniej także na Pałukach i w Wielkopolsce, w ostatnie dni karnawału, czyli zapusty. Obrzęd ten, o przedchrześcijańskiej genezie, związany był z magią wegetacyjną i płodnościową. Podobnie jak kolędowanie okresu Bożego Narodzenia, wywodzi się z pogańskich świąt przełomu zimy i lata oraz Starego i Nowego Roku. Tradycyjnie uczestnikami zwyczaju byli mężczyźni, którzy w przebraniach i z maszkarami zwierzęcymi w rękach wędrowali od domu do domu. Maszkary symbolizowały siły wegetacyjne i spełniały funkcje magiczne – ich obecność miała pobudzić przyrodę i spowodować szybkie nadejście wiosny. Dawniej pochody kończyły się zabawą podkoziołkową w karczmie. W jej trakcie panny wykupywały tańce z wybranymi chłopcami rzucając monety pod koziołka – figurkę wystruganą z drewna, buraka cukrowego lub brukwi.

Najważniejszą postacią zwierzęcą zapustnych korowodów była i jest koza. Od niej na Kujawach wzięła się nazwa całej grupy przebierańców, chociaż w pochodzie uczestniczyły również inne maszkary, np niedźwiedź, koń i bocian. Z kozą, jako postacią pierwszoplanową, odgrywano niegdyś scenki – „sprzedawano” ją domownikom, „leczono” uderzeniami kija lub pojąc alkoholem, gdy ta przewracała się na ziemię. Upadek zwierzęcia i jego „śmierć” symbolizowała nadejście zimy, natomiast jej „powrót do życia” wiosenne odrodzenie przyrody. Koza była też bohaterką wykrzykiwanych rymowanek, które zaklinały urodzaj: Gdzie koza chodzi, tam się żytko rodzi, kędy jej tropy, powstają kopy.

Maszkarom zwierzęcym towarzyszyły również inne przebrane postacie: żołnierz, Żyd, kominiarz, druciarz, a także diabeł i śmierć. Ze względu na to, że kolędnikami byli wyłącznie mężczyźni, to oni wcielali się w postać Panny Młodej, Cyganki, baby.

Wegetacyjny i płodnościowy sens całego obrzędu był podkreślony symbolicznie przez materiały, z których wykonywano stroje, takie jak słoma, futro, grochowiny. Ważną rolę odgrywał też gesty: dziobnięcie bociana, „atak” kozy, pomazanie sadzą przez kominiarza oraz dźwięk: hałas dzwonków, który miał odegnać złe moce i proste melodie grane np. na harmonii Odwiedziny przebierańców, zapowiadające oczekiwane nadejście wiosny, były swoistym „darem” dla mieszkańców wsi. Aby obrzęd przyniósł oczekiwany skutek należało, zgodnie z obowiązującym w kulturze ludowej przekonaniem, zapłacić za ten dar pieniędzmi, jedzeniem lub alkoholem.

Film „Chodzenie z kozą”, 2007,
realizacja: H. Czachowski (MET)
Film „XXII Korowód Grup Zapustnych
we Włocławku”, 2011, realizacja
M. Kwiatkowski (MZKiD)
Maszkary zapustne, okolice Żnina, Pałuki, ok. 1930. Fotografia czarno-biała przedstawiająca pozującą do fotografii grupę przebierańców zapustnych. Wśród nich dwoje mężczyzn z instrumentami; trąbką i akordeonem, a także postacie przebrane za bociana i konia. W tle budynek z cegły.

Kruszyn, 1987, fot. J. Sieraczkiewicz


Maszkary zapustne z Jacewa, Kujawy, ok. 1930. Fotografia czarno-biała. Szóstka przebranych osób pozuje do zdjęcia na podwórzu gospodarskim. Po lewej stronie widoczne snopki ze słomą, w tle budynek gospodarczy i wisząca na nim drewniana drabina. Wśród postaci znajduje się osoba przebrana za kozła. Dwoje mężczyzn trzyma w dłoniach instrumenty muzyczne.

Zbrachlin, 2002, fot. H. Czachowski


Figurka podkoziołka z buraka cukrowego, ok. 1930. Fotografia czarno-biała. Kadr przedstawiający figurkę podkoziołka postawioną na białym talerzyku.

Przybranowo, 2002, fot. H. Czachowski


Przybranowo, 2002, fot. H. Czachowski


Szymborze, 2004, fot. H. Czachowski


Szymborze, 2004, fot. H. Czachowski


Szymborze, 2004, fot. H. Czachowski


Lubraniec, 2012, fot. K. Kamiński


Lubraniec, 2012, fot. K. Kamiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Kruszyn, 2015, fot. J. Czerwiński


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Lubraniec, 2011, fot. A. Milewska


Zakrzewo, 2007, fot. A. Kostrzewa


Okolice Zakrzewa, 2007,
fot. A. Kostrzewa


Osięciny, 2007, fot. A. Kostrzewa


Osięciny, 2007, fot. A. Kostrzewa


Osięciny, 2007, fot. A. Kostrzewa


Osięciny, 2007, fot. A. Kostrzewa


Zbrachlin, 2007, fot. A. Kostrzewa


Okolice Wagańca, 2007,
fot. A. Kostrzewa