Koncepcja płyty, tekst, wybór zdjęć: Hanna M. Łopatyńska
Współpraca: Krystyna Pawłowska
Redakcja: Hubert Czachowski
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Realizacja: Przemek Bielawowski
Fotografie i filmy z archiwum
Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (MET)
i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (MZKiD)

Filmy:
Podkoziołek na Kujawach (fragmenty), 1965, realizacja: Barbara Boebel i Zdzisław Zgierun (MET)
Chodzenie z kozą, 2007, realizacja: Hubert Czachowski (MET)
XXII Korowód Grup Zapustnych we Włocławku, 2011, realizacja: Michał Kwiatkowski (MZKiD)

Montaż filmów: Jakub Kopczyński