Zwyczaje zapustne „chodzenie z kozą” na Kujawach

LITERATURA

 

Czachowski Hubert, Kostrzewa Agnieszka, Łopatyńska Hanna M., Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach,
Toruń 2020.

Czachowski Hubert, Pawłowska Krystyna, Plastyka w obrzędach i zwyczajach [w:] Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, red. Wanda Szkulmowska, Bydgoszcz 1997, s. 167-181.

Kolberg Oskar, Kujawy, cz. I, Dzieła wszystkie, t. 3, Wrocław-Poznań 1962.

Kurant Jadwiga, Obrzędy i zwyczaje ludowe na Kujawach. Widowiska sceniczne i plenerowe, Włocławek 2013.

Lange Roderyk, Krzyżaniak Barbara, Pawlak Aleksander, Folklor Kujaw, Warszawa 1990.

Pawlak Aleksander, Folkor muzyczny Kujaw, Kraków 1981.

Pawłowska Krystyna, XX Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka. Informator jubileuszowy, Włocławek 2009.

Pawłowska Krystyna, Ludowe zapusty, ich symbolika i magiczny sens, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 11, Włocławek 1997, s. 95–105.

Pawłowska Krystyna, Zapusty na Kujawach. Analiza struktury obrzędu, „Rocznik Muzealny”, t. 2, Włocławek 1988, s. 115–149.

Pawłowska Krystyna, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach, Włocławek 2003.

Pawłowska Krystyna, Beata Wąsik, Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy, Włocławek 2014.

Skłodowska-Antonowicz Kalina, Obrzędy doroczne i zwyczaje na Kujawach, „Literatura Ludowa”, R. 7, 1963, nr 4, s. 21-28.

Skłodowska-Antonowicz Kalina, Obrzędy zapustne w Szymborzu na Kujawach [w:] Od obrzędu do teatru obrzędowego, Ciechanów 1990, s. 223-224.

Stelmachowska Bożena, Podkoziołek w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej, Poznań 1933.

Szkulmowska Wanda, Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. 1-2, Bydgoszcz 2006.

Świat na opak. Ludowe zapusty, wczoraj i dziś, na przykładzie wybranych regionów kraju, red. Krystyna Piątkowska, Włocławek 2009.